• Adăpare
  • Hrănitoare
  • Ventilație
  • Climatizare
  • Sisteme transport furaj
  • Iluminat
  • Maternitate
  • Grătare pardoseală

Comenzile PDSTM pentru adăpătorile RELIA-FLOW® și STEADI-FLOW®

Simplificați gestionarea sistemului de adăpare cu ajutorul comenzilor sistemului
pneumatic de adăpare PDSTM Chore-Time.

Comenzile sistemului pneumatic de adăpare PDSTM (Pneumatic Drinking System)
Chore-Time oferă producătorilor avicoli un control convenabil al presiunii apei în toate liniile de adăpare cu niplu din adăpost.
• Schimbați presiunea în toate liniile sau spălați toate liniile dintr-o locație aflată la distanță.
• Programați controalele PDS să efectueze automat spălarea conductelor de apă
de patru ori pe zi sau mai rar, ca de exemplu, o singură dată pe săptămână.
• Executați cu ușurință „stimulări ale spălării” pentru a le furniza păsărilor apă
rece în timpul condițiilor meteorologice cu temperaturi ridicate.

Shopping Cart